Strona główna Kancelaria Zespół Honorarium Formularze Kontakt Impressum Deutsch

Zespół

Specjalista międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego

Mecenas Wlodarczyk-Zimny ma prawo do używania tytułu adwokata specjalisty międzynarodowych spraw handlowych i gospodarczych. Ten prawnie chroniony zawodowy tytuł zostaje nadany wyłącznie adwokatom posiadającym w danej dziedzinie szczególną wiedzę teoretyczną jak i legitymujących się w tej dziedzinie odpowiednim doświadczeniem zawodowym, §§ 4,6 FAO. Gwarantuje to wysoki standard usług adwokackich w danej dziedzinie.

Specjalizacja międzynarodowych spraw gospodarczych i handlowych obejmuje następujące dziedziny:

  1. prawo kolizyjne, (prawo prywatne) umowne i pozaumowne stosunki zobowiązaniowe,
  2. międzynarodowe prawo cywilnoprocesowe i międzynarodowa procedura sądownictwa polubownego,
  3. międzynarodowe ujednolicone prawo handlowe,
  4. międzynarodowe, ujednolicone prawo spółek,
  5. europejskie prawo dofinansowania i konkurencji,
  6. podstawy zwalczania korupcji, oszustw i prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym obrocie prawnym,
  7. postawy międzynarodowego prawa podatkowego,
  8. podstawy komparastyki prawniczej

Teoretyczna część szkolenia obejmująca 120 godzin kończy się zdaniem trzech pięciogodzinnych egzaminów obejmujących wszystkie wyżej wymienione dziedziny.

Potwierdzenie praktycznego doświadczenia odbywa się drogą przedłożenia Zbiorczej Komisji właściwych Izb Adwokackich anonimowej dokumentacji minimum 50 oryginalnych spraw z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem szczególnych (ilościowych i jakościowych) wymogów określonych w § 14n FAO.

Na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez BRAK (Federalną Izbę Adwokatów) w roku 2015 uprawnionych do używania tytułu specjalisty do międzynarodowych spraw handlowych i gospodarczych było w Niemczech jedynie 20 adwokatów.

 

 
©2015 Aleksandra Wlodarczyk-Zimny - Niemiecko-Polska Kancelaria Adwokacka.
Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).

Projekt strony internetowej Webapper