Strona główna Kancelaria Zespół Honorarium Formularze Kontakt Impressum Deutsch

Kancelaria

Współpracujący z Mecenas Włodarczyk-Zimny profesjonalni pełnomocnicy gwarantują kompleksową obsługę w zakresie:

  • transgranicznego prawa gospodarczego,
  • transgranicznego prawa handlowego,
  • transgranicznego prawa transportowego,
  • transgranicznego prawa spółek,
  • transgranicznego prawa pracy,
  • transgranicznego postępowania upadłościowego,
  • transgranicznego prawa spadkowego

o charakterze doradczym jak i reprezentację w postępowaniach sądowych na terenie całych Niemiec.

Wejście Polski do Unii Europejskiej zintensyfikowało powiązania gospodarcze i handlowe pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami.

Transgraniczne kontakty zaowocowały wzmożoną potrzebą specjalistycznej obsługi prawnej szczególnie w zakresie przepisów międzynarodowych. Równocześnie sprawy te wymagają znajomości prawa polskiego i niemieckiego.

Podstawowe konwencje międzynarodowe takie jak CISG (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), czy rozporządzenia Unii Europejskiej - mimo ich nadrzędnego wobec praw państw członkowskich charakteru - do tej pory nie uzyskały w praktyce polskiej wystarczającego uznania. Doświadczenie pokazuje, że w pułapki prawa transgranicznego pomimo jego coraz większej roli, wpada nadal wielu polskich przedsiębiorców.

W efekcie tego mecenas Aleksandrze Włodarczyk-Zimny, jako jedna z pierwszych adwokatów w Niemczech, uzyskała nominację na adwokata ze specjalizacją do międzynarodowych spraw handlowych i gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Kancelaria wyspecjalizowała się w sprawach transgranicznych i skupiła na obsłudze małych, średnich jak i wiodących przedsiębiorców z Polski broniąc od 2004 roku ich interesów na terenie Niemiec.

 

Aktualny proces tworzenia i harmonizacji prawa unijnego charakteryzuje ogromna ilość nowych norm. Dodatkowo bariera językowa często utrudnia zastosowanie prawa unijnego. W prawie europejskim dużą rolę obok orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odgrywa orzecznictwo sądów państw członkowskich, które w języku polskim często jest niedostępne. Okoliczności te powodują, że kontakty transgraniczne i konieczność zastosowania prawa międzynarodowego z reguły stanowi poważne wyzwanie nawet dla doświadczonych profesjonalnych pełnomocników.

Kancelaria nasza świadczy od wielu lat usługi nie tylko przedsiębiorcom, ale wspomaga również polskie kancelarie adwokackie i radcowskie.

 
©2015 Aleksandra Wlodarczyk-Zimny - Niemiecko-Polska Kancelaria Adwokacka.
Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).

Projekt strony internetowej Webapper